Aksjesalg verdsetter Finn til 11,5 milliarder kroner

Polaris Media selger Finn-aksjer for 15 millioner kroner til Schibsted.

Børs

Polaris Media ASA inngikk tirsdag avtale med Schibsted ASA om salg av en eierandel på 0,13 prosent av aksjene i FINN.no AS. Vederlaget for aksjeposten er 15 millioner kroner, fremgår det av en børsmelding. Salget verdsetter FINN til 11,54 milliarder kroner. Basert på resultat etter skatt i 2014 gir det en P/E på 27,9.Aksjesalget gjøres opp med kontanter 23.12.2015. Det er ikke knyttet spesielle betingelser til salget, heter det.Etter salget eier Polaris Media 9,99 prosent i FINN. Schibsted vil etter salget eie og kontrollere de øvrige aksjene i FINN.Polaris Media og Schibsted har inngått en revidert  aksjonæravtale som blant annet gir rett på et utbytte på 90 prosent av resultatet etter skatt hvor konsernbidrag og utbytte er likestilt, Polaris Media kan ikke tvangsutløses, Polaris Media beholder ett styremedlem, og Polaris Media får innsikt i transaksjoner med nærstående parter. Aksjonæravtalen kan overføres ved et eventuelt salg av hele Polaris Media sin eierpost i FINN, heter det videre i meldingen.Salget av aksjeposten i FINN endrer ikke vesentlig den viktige finansielle, strategiske og operative betydningen eierskapet i FINN har for Polaris Media og konsernets datterselskaper.