Aksjonærer strømmer til Haudemann-Andersen-selskap

NRC Group melder om betydelig overtegning.

Jan Haudemann-Andersen Foto: Finansavisen
Børs

NRC Group opplyser at selskapets reparasjonsemisjon på inntil 375.000 nye aksjer var overtegnet.Det fremkommer av en melding tirsdag, ifølge TDN Finans.Styret i selskapet har besluttet å allokere og utstede 375.000 nye aksjer i selskapet til tegningskurs 40 kroner pr aksje.Investor Jan Haudemann-Andersens investeringsselskap Datum er største eier i NRC Group med 5,1 millioner aksjer eller 14,75 prosent av aksjebeholdningen.