Akva Group tar flertallet i AD Offshore

Akva Group har inngått intensjonsavtale med AD Offshore.

Børs

Akva Group har inngått en intensjonsavtale vedrørende et mulig oppkjøp av en majoritetspost i AD Offshore, går det frem av en børsmelding.Partene tar sikte på å fullføre due diligence og samtaler om en endelig kjøpsavtale innen medio februar, og går alt som planlagt skal transaksjonen være i boks innen slutten av måneden.Oppgjør ventes å skje i kontanter.Les mer her.

Nyheter
Børs