Archer suser opp på Oslo Børs

Archer melder at det har inngått avtale som stikrer tilstrekkelig finansiell fleksibilitet.

Konsernsjef David King, Archer. Foto: Finansavisen.
Børs

Ifølge en børsmelding har Archer inngått avtale som sikrer selskapet tilstrekkelig finansiell fleksibilitet.Ifølge TDN Finans innebærer avtalen blant annet at den tidligere belåningsgrad-betingelsen er blitt erstattet av en tolvmåneders rullende minimum-ebitda på 30 millioner dollar frem 2. kvartal 2016, og ytterligere minimum 45 millioner dollar frem til første kvartal 2017.Det fremgår også av meldingen at Seadrill stiller som garantist for inntil 75 millioner dollar hvis Archer ikke har tilstrekkelig midler til å møte sine forpliktelser i tråd med avtalen frem til 30. april 2016.Aksjen er dagens vinner på Oslo Børs, med en oppgang på 32 prosent .Til tross for dagens oppgang er aksjen ned 85 prosent i år og ned 98 prosent fra toppen.Hele børsmeldingen her.