BNP-vekst i Frankrike

BNP-veksten i 3. kvartal var i tråd med forventningene.

Børs

BNP-veksten i Frankrike økte med 0,3 prosent i 3. kvartal 2015, sammenliknet med kvartalet før. På årsbasis var oppgangen på 1,1 prosent.Ifølge TDN Finans var det ventet en oppgang på 0,3 prosent på kvartalsbasis, og 1,2 prosent på årsbasis.