Dette skjer i dag - ny rentedom

Vi får også nye tall på arbeidsledigheten her hjemme.

børs, børsen, megler
Børs

Makro, Norge (SSB)Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv, 1990-2014Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, 1990-2014, endelige tallUtenrikshandel med tjenester, 3. kvartal 2015Utslipp av klimagasser, 1990-2014, endelige tallPrisindeks for nye eneboliger, 3. kvartal 2015Omsetning i varehandel, 4. termin 2015Alle tall slippes som vanlig klokken 10:00. Samtidig slipper NAV ledighetstall for desember.I tillegg blir låneintervall for 1. kvartal 2016 offentliggjort.Makro, utenlandsJapan: RentebeslutningKina: MNI-indikator, desemberØMU (10:00): Driftsbalanse, oktoberUSA (15:45): PMI-tjenester foreløpig, desemberKilder: SSB, NAV, TDN Finans

Nyheter
Børs