Dette skjer i dag

Det skjer en hel del lille julaften, både hjemme og ute.

laks, fisk, fiskehandel
Børs

Norge (forrige)AKU-ledighet, oktober (10:00). Ventet 4,6% (4,6%)SSB ukentlig lakseeksport (10:00)Vannmagasinstatistikk (13:00) Europa (forrige)Frankrike, BNP, 3. kv  (08:45). Ventet 0,1% (-0,7%)Frankrike, forbruk 3. kv. (08:45). Ventet 0,3% (0,3%)UK, BNP, 3. kv (10:30). Ventet 0,5% MoM (0,5%)UK, BNP, 3. kv (10:30). Ventet 2,3% YoY (2,3%)Polen, ledighetsrate (10:00). Ventet 9,6% (9,6%)Italia, industriordre (10:00).Italia, Detaljhandel, oktober (11:00) USA (forrige) MBA lånesøknader, pr 18. desember (13:00)Privat inntekt, november (14:30). Ventet 0,2% (0,4%)Privat forbruk, november,(14:30). Ventet 0,3% (0,1%)Kjerne-PCE, november, (14:30). 0,1% MoM (0,0).Ordre for varige goder foreløpig, november (14:30). Ventet -0,6% (2,9%)Ordre for varige goder foreløpig, eks. traansport, november (14:30). Ventet 0,0% (0,5%)Nyboligsalg, november (16:00). Ventet årstakt +2%, 505.000 (495.000) (10,7%)U of Michigan tillitsindeks sentiment, desember (16:00). Ventet 92,0 (91,8).U of Michigan tillitsindeks nåværende situasjon, desember (16:00). Ventet 106,5 (107).U of Michigan tillitsindeks fremtidig forventning, desember (16:00). Ventet 82,0 (82,0).Department Of Energy, ukentlige oljelagertall (16:30). Ventet +1,08 mill. fat (+4,8 mill)Department Of Energy, ukentlige bensinlagre (16:30). Ventet +1,38 mill. fat (+1,73 mill)Department Of Energy, ukentlige destillatlagre (16:30). Ventet +2,02 mill. fat (+2,56 mill) Kilde: TDN Finans, Reuters, Hegnar.no finanskalender