Deutsche Bank-forvalter: - Det positive med olje er at en råvare alltid vil være der

Forvalteren av Deutsche Bank kaptialforvaltnings flaggskipfond venter mer blodbad for oljeaksjene, men tror på nordiske bankaksjer.

Forvalter Stephan Werner Foto: Deutsche Asset & Wealth Management
Børs

- Dere er ikke som sør-europeerne- Vi liker finanssektoren i Norden. Vi har poster i den nordiske banksektoren, sier forvalter Stephan Werner i Deutsche Banks kapitalforvaltning under et intervju med Hegnar.no.Werner har til daglig oppsyn med rundt 4,5 milliarder euro i det toprangerte Deutsche Invest Top Dividend I-fondet.- De nordiske bankene har kommet seg svært godt gjennom finanskrisen, og har solide balanser. Ganske motsatt av det vi ser i mange sør-europeiske banker. De nordiske er i vekst, og de er i stand til å betale og øke utbyttene, sier den tyske forvalteren.Jager utbytteaksjer og handler sjeldenWerner jager utbytteaksjer. Det er disse som er ryggraden i fondets strategi.- Fondet er ganske enkelt. Dette er et rent aksjefond. Vi har for tiden ingen derivater og hedger heller ikke valuta. Vårt fokus er å plukke de gode aksjene fra et bottom-up-perspektiv og vi ser etter selskaper med solide balanser og utbytter i etablerte sektorer.- Slik det er nå kan jeg med 95 prosents sikkerhet si hvor mye vi vil få i utbytter neste år. Utbyttestrategien sikrer oss god visibilitet, legger Werner til.Han venter ikke en like frisk stigning i aksjekursene fremover som det vi har sett de senere årene, men er varsom med konkrete spådommer når vi ber han se etter sorte svaner i krystallkulen.- Det er alltid vanskelig å spå markedet på kort sikt. Ingen si hvor markedet vil være ved utgangen av 1. kvartal, men vi er rimelig komfortable på å fortelle hvor vi venter at markedet vil være om, la oss si, fem år fra nå, sier han.Det er ikke aksjen de tror vil være sprek de neste par ukene som kommer inn i Deutsche Banks Dividend Fund I-portefølje. Werner må være meglerens skrekk: Mens turnover-tiden i markedet generelt trender nedover, handler denne mannen så godt som aldri. I tråd med den tyske folkesjelen har han en sober innstilling til kostnader og er påpasselig med å ikke strø rundt seg kurtasjekroner eller andre ting som spiser av avkastningen som de seneste tre årene har vært 43,8 prosent.- Vi har en årlig turnover på 20 prosent. Det impliserer at vi i snitt beholder en posisjon i rundt fem år.Posisjonert for svakere oppgangEtter sju år med bullmarked, taler flere økonomiske teorier for at tiden er inne for en smell i markedet.Werner tror det kan være rom for oppgang i 2016 også. Men økonomiske sykel-teorier lurer i forvalterens bakhode, så han er forsiktigere. For øyeblikket betyr dette at har han litt kontanter på kistebunnen. I tillegg har han en solid last med forbrukerrelaterte aksjer.- Jeg liker forbruker-segmentet. Dette er en klassisk defensiv sektor hvor vi finner lav-beta-aksjer. Mange av disse selskapene har holdt koken i flere tiår, noen i mer enn 100 år. Nestlé er et godt eksempel på en av forbrukeraksjene som tilbyr god vekst og har hatt solide utbytter, sier han og sukker over at markedet de seneste årene til syvende og sist dessverre har vært i sentralbanksjefenes hender.Blodet må flyte før det er interessant å kjøpeBeskjedne tre prosent av fondets portefølje er energiaksjer. Vi spør Werner, som tidligere har forvaltet råvarefond og kjenner denne sektoren godt, hva han mener om oljeprisen fremover.- Mener er et bra ord, for er det noe det siste året har vist oss er det at ingen egentlig vet. Du kan gjøre matematikken din og regne over finjusterte tilbuds- og etterspørselsmodeller om og om igjen. Men i det øyeblikket det kommer en beslutning fra OPEC kan markedet endres temmelig dramatisk, sier han og minner og kartellets novembermøte i 2014.Vi ligger i skrivende stund og dupper under 40 dollar fatet for brentoljen.- Det positive med olje er at en råvare alltid vil være der. Det er hovedforskjellen sammenlignet med selskaper som kan forsvinne fra markedet. Så det vil komme en bunn men akkurat nå er markedet fryktelig depressivt, sier han.Werner tror ikke oljeprisen vil gå så lavt som på 90-tallet, da vi var nede på 10 dollar fatet. Men han vil venter med å kjøpe energiaksjer til blodet flyter i gatene.- Heller da enn å kjøpe to uker før det smeller. Vi har begynt å se økt press i det amerikanske High Yield-markedet. Det vil komme svært mange konkurser i statene. Men vi utelukker ikke at olje-relaterte aksjer kan bli interessant igjen i løpet av 2016, sier han.