Flagger i Multiconsult - Spetalen solgte

Stenshagen-forvalter Aasulv Tveitereid har kommet seg over fem prosent.

Børs

Stenshagen Invest AS har i dag kjøpt 60.000 aksjer i Multiconsult til kurs 101,50 kroner, går det frem av en børsmelding.Etter dette eier Stenshagen Invest 1.319.407 aksjer i Multiconsult, noe som betyr at investeringsselskapet har passert fem prosent eierandel.Multiconsult er sist omsatt for 102 kroner på Oslo Børs mandag, som er uendret fra sluttkurs fredag.Spetalen på vei ut?Blant andre store aksjonærer i Multiconsult finner vi Odin Norge (forvaltet av Jarle Sjo), som har 4,0 prosent av selskapet.Øystein Stray Spetalens Tycoon Industrier står også oppført med 4,0 prosent, men ting kan tyde på at investoren er på vei ut av Multiconsult.Ifølge aksjonærlister per 21/12 (men som ble avstemt etter stengetid onsdag 16/12), har Ferncliff Listed DAI solgt seg ned i selskapet.Ferncliff Listed DAI er nå ute av topp 30-listen, hvilket betyr at minst 18.000 av de 149.500 Multiconsult-aksjene selskapet satt på er solgt.Storpost kryssetFredag ble det så krysset en post på 570.000 aksjer i Multiconsult.Kun de åtte største aksjonærene i Multiconsult har 570.000 aksjer eller mer.De to største aksjonærene, Stiftelsen Multiconsult og OBOS BBL med hhv. 20,49 og 5,24 prosent av aksjene, er utelukket som selgere, ettersom de måtte ha flagget.Etter dagens flaggemelding fra Stenshagen Invest vet vi også at det ikke er dem.