Frontline sikrer seg en halv milliard dollar

Frontline har sikret seg en pantesikret senior lånefasilitet på 500,1 millioner dollar.

Skipsreder John Fredriksen Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Børs

Lånefasiliteten på 500,1 millioner dollar er ifølge børsmeldingen inngått med DNB Bank, Nordea Bank Norge, ABN AMRO Bank, ING Bank, Skandinaviska Enskilda Banken, Danske Bank A/S og Credit Suisse. DNB er agent.Lånet forfaller i desember 2020 og har et påslag på 190 bps i tillegg til LIBOR. Frontline stiller sikkerhet i seks VLCCer og seks suezmax-tankere med en snittalder på 4,6 år og amortiseringsprofil på 13,4 år. Frontline opplyser at lånet skal benyttes til å refinansiere fire eksisterende lån, samt nedbetaling av gjeld på ca 113 millioner dollar til Ship Finance. Refinansieringen ventes å gi en positiv kontanteffekt og P&L i 2016 alene på cirka 22 og 7 millioner dollar. Samtidig ventes gjennomsnittlig break-even for TCE-dagsrater på den operative flåten på totalt 43 eide og leide skip å bli redusert med 1.400 dollar dagen.