Fryktet dobbelt valutasjokk - kronen styrker seg kraftig

Pust ut, dette betød dagens rentebeskjed for kronen.

Børs

Med onsdagens historiske renteheving i USA og et ventet rentekutt i Norge , lå det i dag an til et nytt kroneras.Les også: Det er temmelig nøyaktig år siden kronen raste 16. desember i fjor.På forhånd var det fryktet at vi kunne få to valutasjokk med bare få timers mellomrom. Men Norges Bank overrasket mange ved å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent. Den umiddelbare reaksjonen for kronen var en kraftig styrkelse mot internasjonale valutaer.Like før rentemøtet spratt en euro til 9,60 kroner, men med rentebeskjeden falt kursen til 9,48 kroner umiddelbart. Siden har kursen stabilisert seg rundt 9,45 kroner, noe som gir en kronestyrkelse på 1,20 prosent intradag.(saken fortsetter under tabellen)

 Bildet er det samme for dollaren, som før rentebeskjeden kostet rundt 8,84 kroner. Umiddelbart falt kursen til 8,70 kroner, før den ved 12.00-tiden har stabilisert seg på om lag 8,71 kroner. Det gir en styrkelse mot dollaren på omtrent 0,66 prosent i dag.(saken fortsetter under grafen)
 Billigere harryhandelSvenskekronen har de siste dagene ligget på rundt 103 kroner. Torsdag har kursen falt til 101,78 kroner, og norske kroner har dermed styrket seg med 1,26 prosent i dag.(saken fortsetter under grafen)
 Selv om svenskekronen holder seg på et høyt nivå, ble harryhandelen dermed en god del rimligere etter klokken 10.00.Når kommer kuttet?Norges Bank ser for seg en rente på 0,73 prosent (0,69) i mars 2016, 0,58 prosent (0,62) i juni 2016, 0,49 prosent (0,59 prosent) i september 2016 og 0,39 prosent (0,60) prosent i desember 2016. (Tallene fra forrige pengepolitiske rapport i parentes).Det er ventet en rente på 0,39 prosent frem til september 2017, hvor den heves til 0,40 prosent i desember 2017.- Slik vi regner på det så tilsier rentebanen 50 prosent sannsynlighet for rentekutt på 25bp på neste rentemøtet i mars 2016, og 50 prosent sannsynlighet for at rentekuttet heller kommer i mai. Altså at det kommer et rentekutt enten i mars eller mai. Dette samsvarer også med Øystein Olsens uttalelse på pressekonferansen om at hvis utviklingen blir som ventet, kan renten bli kuttet i løpet av første halvår 2016, skriver sjeføkonom Shakeb Syed i SpareBank 1 Markets i en oppdatering torsdag.