Hevder Stein Harald Schie har unndratt 485 millioner

Økokrim har tatt ut tiltale mot den 63 år gamle Stein Harald Schie og mener han har unndratt 485 millioner kroner i inntekt og formue fra beskatning.

Foto: Scanpix
Børs

Mannen forsvarer, advokat Nicolai V. Skjerdal, sier til E24 at klienten ikke er bosatt i Norge og at tiltalen derfor er feilslått. Han kritiserer også størrelsen på tallene som Økokrim opererer med.– Han har ikke skatteplikt i Norge, annet enn skatt på formuen i Norge, og denne er betalt – det er skattemyndighetene enig i, sier Skjerdal.– Dette er en av flere slike saker Økokrim arbeider med, sier politiadvokat Elisabeth Frankrig i Økokrim til NTB.Økokrim opplyser at Schie som nå er tiltalt har ment seg bosatt på Kypros og ikke i Norge og derfor ikke har opplyst om sine inntekter og formuesforhold. Skattemyndighetene er derimot av en annen oppfatning og av den grunn har Økokrim etterforsket forholdet. Inntekten på 135 millioner kroner og formuen på 350 millioner er beregnet for årene fra 2005 til 2013.Schie er en gammel kjenning i det norske finansmiljøet, skriver E24. Han har vært en velkjent riggmegler for blant andre John Fredriksen. Han jobbet i en periode som riggmegler i et selskap som het Norwegian Offshore Consultants. Dette selskapet ble i 2004 kjøpt av Pareto og døpt om til Pareto Offshore som da skulle satse på riggmegling.I tiltalen mot 63-åringen går det fram at han skal ha unnlatt å opplyse om inntekter på Kypros og formuesforhold knyttet til kontoer i Kypros, Sveits og Storbritannia. Flere av selskapene som Schie er koblet til gjennom tiltalen er registrert på Bermuda eller på Kypros. Ifølge det norske folkeregisteret er han registrert som utvandret fra Norge siden 1998, og figurerer med en C/O-adresse på søk i Norge.Etterforskningen mot finansmannen har vært utfordrende, blant annet skal det ha vært få spor i Norge og i tillegg selskapsstrukturer på kryss og tvers i utlandet. Økokrim har fått bistand fra kypriotiske myndigheter med å kartlegge fakta i saken.Saken skal opp for Drammen tingrett, men er foreløpig ikke berammet.