Aldri har resultatene vært bedre for Jotun, enn det de blir i 2015, skriver Sandefjords Blad onsdag.Selv om året ikke er omme, ligger resultatet an til å bli nær tre milliarder kroner. Det er over 60 prosent bedre enn i 2014 – som også var et rekordår.Avisen peker på at de siste 10 årene har gitt Jotun samlede driftsresultater på svimlende 15,8 milliarder kroner (nominelt). I samme periode har omsetningen vokst fra 8,8 milliarder til over 22 milliarder (anslag) i 2015. Totalt er omsetningen på 143 milliarder kroner på disse årene, skriver Sb.no.I 2015 er det vekst innenfor hele spekteret av segmenter og regioner totalt sett, og konsernet har vært godt hjulpet av en svakere kronekurs og lavere råvarepriser. Det bidrar derimot bare utenlands.– Den svake norske kronen er en fordel for Jotun totalt sett, men for Jotun i Norge er det helt motsatt. Det gjør at vi må betale mer for råvarene våre, sier konsernsjef Morten Fon til Sandefjords Blad.