Lakselus skal begrenses av fiskeoppdrettsområder

Havforskningsinstituttet mener kysten bør deles inn i elleve produksjonsområder for fiskeoppdrett. Ett av formålene er å begrense forekomsten av lakselus.

Nordlaks i Stokmarknes. Laks på rekke og rad.
Børs

– Inndelingen muliggjør en regulering av oppdrettsnæringen ut ifra belastningen innenfor hvert område. Det betyr at produksjonen kan reguleres ned i områder med mye lakselus og samtidig reguleres opp i områder uten lus. Alt ut ifra en bærekrafts-vurdering, forklarer programleder Terje Svåsand for akvakultur ved Havforskningsinstituttet til NTB.Forslaget til områdeinndelingen er utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.Havforskningsinstituttet har utarbeidet forslaget sammen med Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. (©NTB)