Liker kolesterol-medisin, iPhone, «Big Oil» og Storebrand

Forvalter Viktor Sandland i Sissener-fondet Canopus trekker frem fire aksjer han har tro på.

Viktor Sandland Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen
Børs

De amerikanske selskapene Amgen og Apple har lenge vært blant Sissener-fondet Canopus’ aller største poster. - Amgen er verdensledende og har kommet med en ny kolesterol-medisin. Samtidig som selskapet har lav syklikalitet, vokser det ti prosent i året, har en p/e på 15 og en direkteavkastning i form av utbytter på tre prosent, sier Viktor Sandland som er en av fondets forvaltere. Han har tro på at Amgens nye blockbustermedisin og verdens umettelige behov for forbrukerartikler fra Apple skal fortsette å gi god avkastning. De øvrige to investeringscasene forvalter Sandland selger inn under årets førjulspresentasjon, er «Big Oil» og Storebrand. - Storebrand har slitt med veldig lave renter i forhold til de garanterte produktene som de gradvis driver og faser ut. Men vi tror det løsner nå. Under dette rentescenarioet som har drevet og plaget aksjen ligger nemlig et langsiktig og flott vekstcase mot pensjonsmarkedet, sier Sandland. Med en markedsandel på en tredel, er selskapet den største aktøren i det norske pensjonsmarkedet. Samtidig vokser det norske pensjonsmarkedet fire prosent i året.- Aksjen er lavt priset og dette er en av de posisjonene vi er mest positive til i løpet av de neste par årene, sier Sandland. Mens forvalteren er lunken til oljeservice, og en short-posisjon i Seadrill var blant satsingene som ga best avkastning i 2015, tror han på «Big Oil». Det vil si Chevron. - Oljeprisen sliter jo fortsatt og vi er ikke ute av dette her ennå. Men det er et voldsomt fall i investeringene i oljesektoren som betyr at det letes mindre og mindre etter olje. Oljefeltenes decline-rate, altså at det er en gradvis fallende produksjon, er også et element. Foreløpig er det nok olje, og det er nok olje ihvertfall i 6 – 9 måneder til, men mot slutten av neste år og inn i 2017 så kommer vi til et punkt hvor det blir balanse i oljemarkedet. Da vil oljeprisen måtte gå opp, og det vil det være bra for oljeselskapene, argumenterer han. Teamet som forvalter Canopus er forsiktige med hvilke selskaper de plukker og understreker at olje også har en politisk risikofaktor ved seg.- Vi holder oss bare til de største selskapene. Mange små oljeknøtter med kun ett og to felter det skal man være veldig forsiktig med, advarer Sandland.