Markedet tror på 55 dollar

IEA og oljemarkedsaktørene tror oljeprisen vil stige.

Børs

Mens oljeprisen ligger på knappe 36 dollar fatet viser kontraktene for levering av olje i 2020–2022 priser på rundt 55 dollar fatet i London, et fall på rundt 30 prosent det siste året, og dermed betydelig mindre enn fallet i de korte kontraktene.DN har spurt oljeanalytiker Jarand Rystad i analysebyrået Rystad Energy om han mener markedet går ut fra at de kortsiktige utviklingene i oljemarkedet i dag vil påvirke oljeprisen om fem år?– Nei, jeg tror ikke det i det hele tatt. Prisene på lange terminkontrakter er ikke drevet av noen langsiktig analyse av fremtiden, men følger bare spotmarkedet, svarer Rystad.Oljeanalytikeren sier til DN at han mener at de lange terminprisene alltid har vært en dårlig «estimator» for de fremtidige oljeprisene, og forklarer dette delvis med at handelen i lange terminkontrakter er svært lav.– Historisk, har prisene på terminkontraktene aldri truffet, og det er ingen grunn til å tro at det skal endre på seg nå, sier han.Rystad har beregnet lønnsomhetsprisene for alle de store norske olje- og gassutbyggingene.En pris på 55 dollar fatet betyr at oljeprisen må stige med 50 prosent fra dagens nivå. Dét vil kunne få stor betydning for prosjektene på norsk sokkel, skriver avisen som peker på at Johan Sverdrup-feltet har en break even-pris på 41 dollar fatet, Edvard Grieg-feltet har break-even på 53 dollar, mens Gina Krog-feltet vil akkurat gå rundt, med en break even-pris på 55 dollar fatet.

Nyheter
Børs