Morgan Stanley: - Positiv til oljeaksjer tross klimaavtalen

Investeringsbanken mener klimaavtalen i Paris vil bidra til å tynge oljeselskaper på børs den neste tiden.

Morgan Stanley. Foto: REUTERS/Eric Thayer/Files.
Børs

- Det er liten tvil om at Paris-avtalen vil representere en utfordring til forretningsmodellen til mange av Europas integrerte oljeselskaper på lang sikt. Dette vil trolig ytterligere tynge olje- og gassaksjer, skriver analytikere i Morgan Stanley, ifølge MarketWatch.Dette kommer på toppen av svake utsikter reflektert av overforsynte markeder.- Verdens kjente reserver er betydelige, og enkelte av disse kan måtte bli liggende igjen i bakken. Selv om det fortsatt er behov for utbygging av nye felt, er behovet for leting mye mindre med en 2-graders verden,  skriver investeringsbanken.Dog vil trolig denne effekten heller inntreffe aksjekursene på lengre sikt, da de fleste land ikke er ment å måtte vise til betydelige tiltak før etter 2020 – hvilket betyr at de kortsiktige utsiktene for oljeindustrien trolig vil bli mer drevet av sykliske faktorer.Eksempelvis tror Morgan Stanley at effektene fra investeringskuttene i oljesektoren vil begynne å tynge produksjonen blant produsenter utenfor OPEC i andre halvdel 2016.Samtidig er reservekapasiteten blant OPEC-land begrenset, hvilket bremser muligheten til å ytterligere øke produksjonen.Det ventes at oljemarkedet vil bli mer balansert mot slutten av 2016 og at man dermed vil kunne se noe høyere priser i 2017. - Det eksisterer mange usikkerhetsmomenter, men vi venter at denne sykliske oppgangen vil veie opp for de strukturelle utfordringene de neste 12-18 månedene. Tatt i betraktning dagens verdsettelse forholder vi oss positive til europeiske oljeaksjer, skriver Morgan Stanley.