Nå vil de inn i solkraft-markedet

Oslo Axess-noterte Nordic Financials vil nå kjøpe Aega Yieldco.

Børs

Nordic Financials har etter en vurdering av ulike strategiske alternativer besluttet å tre inn markedet for solkraft gjennom et foreslått oppkjøp av Aega Yieldco AS, opplyses det i en melding.Det foreslåtte oppkjøpet medfører ifølge meldingen en endring i strategisk retning for selskapet til også å omfatte investeringer i eksisterende solparker i Italia."NOFIN har signert en intensjonsavtale med Aega AS, den største aksjonæren i selskapet, som eier ca 14 prosent av aksjene, om å erverve Selskapet for et vederlag på cirka 75,5 millioner kroner for 100 prosent av aksjene i selskapet med vederlag i aksjer i NOFIN verdsatt til 3,00 kroner per aksje", heter det i meldingen.Ifølge selskapet er det foreslåtte oppkjøpet er betinget av tilfredsstillende due diligence og signering av en endelig aksjekjøpsavtale med aksjonærene i Aega Yieldco, samt aksjonærsamtykke fra en ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials. Denne er ventet avholdt innen utløpet av januar 2016.Verdsettelsen av Nordic Financials-aksjene utgjør en premie på 119 prosent sammenlignet med siste offentliggjorte NAV på 1,37 kroner per aksje i Nordic Financials 30. november 2015.