NattoPharma stokker om i ledelsen

NattoPharma gjør flere organisasjonsmessige endringer.

Børs

NattoPharma går inn i sin neste fase, og foretar i den anledning flere organisasjonsmessige endringer.Ifølge en børsmelding torsdag vil Daniel Rosenbaum, driftssjef (COO) de siste 12 månedene, påta seg rollen som administrerende direktør.Hogne Vik, som har vært administrerende direktør siden 2012, vil gå inn i rollen som medisinsk sjef (Chief Medical Officer).Samtidig begynner Kjetil Ramsøy 1. januar 2016 som finansdirektør. Han kommer fra jobben som finansdirektør i Seabed GeoSolutions.Til slutt tiltrer William Sommer som «Vice President, Global Development and Regulatory». Før Sommer begynte i NattoPharma, ledet han den globale formuleringsgruppen hos FMC Chemical Corporation.Les mer her.