Norske Skog til enighet med storaksjonærer

Norske Skog har kommet til enighet med den store obligasjonseier- og aksjonærgruppen GSO Capital Partners og Cyrus Capital Partners .

Norske Skog - Foto: Scanpix
Børs

Norske Skog har kommet til enighet med den store obligasjonseier- og aksjonærgruppen GSO Capital Partners og Cyrus Capital Partners om en ny refinansieringsavtale for obligasjonene med forfall i 2016 og 2017.Det fremkommer av en melding tirsdag, ifølge TDN Finans.Som en del av enigheten, vil Norske Skog terminere byttetilbudet fra 17. november og lansere et nytt byttetilbud.Ifølge meldingen vil eierne i 2016- og 2017-obligasjonene få tilbud om en blanding av sikkerhetsfinansieringspapirer med forfall i 2026, nye usikrede obligasjoner med forfall i 2019 (for 2016-eierne) og 2026 (for 2017-eierne), evigvarende obligasjoner og tilbud om tegning av egenkapital.Nyhetsbyrået peker på at tilbudet om tegning av egenkapital er begrenset til inntil 15 millioner euro i ordinære aksjer i Norske Skog, og gjelder obligasjonseiere for lånene med forfall i 2016 og 2017, til kurs 2,24 kroner pr aksje.GSO og Cyrus eier 11,49 prosent av aksjene i Norske Skog. Selskapene er kontrollert av Blackstone. Cyrus er ifølge DN den største eieren i Norske Skogs usikrede obligasjonslån med forfall neste år.Tilbudet vil innebære en reduksjon i netto gjeld på rundt 1 milliard kroner og redusere årlige rentebetalinger med om lag 150 millioner kroner hvis alle obligasjonseierne deltar.Avtalen setter som betingelse godkjennelse fra 90 prosent av eierne i 2016-lånet og 75 prosent av eierne i 2017-lånet, ifølge TDN Finans.