NRC Group på skinner - fikk ny kontrakt

NRC Group har hanket inn oppdrag på Sørlandsbanen.

Jan Haudemann-Andersen - Foto: Finansavisen
Børs

Jernbaneverket har tildelt NRC Rail Norge AS, et datterselskap av NRC Group ASA, en rammeavtale for grunn- og sporrelatert arbeid på forbindelsen mellom Kristiansand og Kongsberg (Sørlandsbanen), går det frem av en børsmelding.Rammeavtalen vil tre i kraft fra januar 2016, og fortsette til desember 2017. I tillegg kommer opsjon på ytterligere to år.Kontraktssummen er anslått minst 40 millioner kroner.Les mer her.Jan Haudemann-Andersens investeringsselskap Datum er største aksjonær i NRC Group, med 14,75 prosent eierandel.

Nyheter
Børs