Oljemygg kjøper oljemygg

North Energy overtar 100 prosent av aksjene i Explora.

Børs

North Energy opplyser i en børsmelding at selskapet har kjøpt Explora Petroleum AS for et kontantvederlag på 2,5 millioner dollar.Transaksjonen gjennomføres ved kjøp av 100 prosent av aksjene i Explora fra selskapets aksjonærer.North finansierer kjøpet gjennom eksisterende kredittfasiliteter og kontantbeholdning.Gjennom kjøp av aksjene i Explora overtar North Energy selskapets netto kontantposisjon, leterefusjon, udekket skattemessig underskudd og fremtidige forpliktelser knyttet til organisasjon og lisensportefølje.«Kjøpet av Explora vil styrke North Energy sin finansielle stilling, samt øke selskapets netto kontantposisjon og skattebalanser. Gjennom organisasjonen i Explora overtar North Energy et kompetent team som fremover vil være viktig for den videre virksomheten i selskapet. North Energy vil også fortsette sin strategiske prosess, med det formål om å skape aksjonærverdier basert på de samlede ressursene i begge selskapene», heter det i børsmeldingen.- North Energy ønsker å bidra aktivt til det vi mener er en nødvendig konsolidering på norsk sokkel. Det kraftige oljeprisfallet har tvunget frem langt større fokus på kostnadsoptimalisering og større, mer robuste enheter. North Energy er godt posisjonert for å ta aktivt del i denne konsolideringen, sier konstituert CEO i North Energy, Knut Sæberg, i en kommentar.Les meldingen her!

Nyheter
Børs