Oljeselskap melder om ny avtale

African Petroleum Corporation har inngått en ny produksjonsdelingsavtale med Ophir Energy for lisens CI-513 i Elfenbenskysten.

Børs

Den nye avtalen innebærer blant annet at Ophir vil betale African Petroleum 16,9 millioner dollar for selskapets tidligere kostnader relatert til lisensen, og at de minimale arbeidsforpliktelsene i lisensen fra den tidligere avtalen videreføres, heter det i en melding, ifølge TDN Finans.Ophir har også gått med på å betale ti prosent mer enn selskapets eierandel krever for boringen av lisensens første brønn.Det opplyses også at den nye avtalen tar skattemessige hensyn til de lave råvareprisene.Ophir Energy er operatør av lisensen med 45 prosent. Lisenspartnerne er African Petroleum med 45 prosent og det ivorianske statsoljeselskapet Petroci med 10 prosent.