Opera-styret vil fisjonere virksomhet

Styret i Opera Software foreslår at selskapets virksomhetsområder organiseres i egne underkonsern.

Børs

Styret i Opera Software mener dette vil utgjøre en mer hensiktsmessig konsernstruktur med hensyn til styring, drift og strategisk fleksibilitet.Det fremgår av en innkalling til ekstraordinær generalforsmaling i Opera Software i januar 2016, mandag, ifølge TDN Finans.Fisjonene er del av en reorganisering av selskapsstrukturen, som er spesielt laget med hensyn til å dele Nettleser- og TV- virksomheten i to separate enheter og å flytte operasjonell virksomhet bort fra morselskapet i konsernet, opplyses det.«For ordens skyld understrekes det at den foreslåtte reorganiseringen ikke har noen sammenheng med den pågående «strategic review» prosessen, bortsett fra at re-organiseringen gir ekstra fleksibilitet med hensyn til fremtidige strukturelle løsninger. «Strategic review»-prosessen fortsetter som tidligere meddelt markedet og ytterligere informasjon vil bli gitt når tilgjengelig», heter det.