Roger Berntsens heteste aksjetips

Roger Berntsens portefølje er ned 4 prosent hittil i år. Her er analysesjefens beste anbefalinger.

Børs

NetfondsXtra fikk en avkastning på 1,6 prosent i november. Det samlede resultatet var 0,5 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen (OBX).Hittil i år har porteføljen falt 4 prosent. Dermed ligger analysesjef og porteføljeansvarlig Roger Berntsen 10,6 prosentpoeng bak Oslo Børs.Porteføljen har de siste tolv månedene falt 2,9 prosent.Schibsted bestPorteføljen er uforandret fra forrige periode, og de tre største postene ved utgangen av november var Statoil,Telenor og DNB, med hhv. 19,7, 12,5 og 11,4 prosents vekt.Schibsted gjorde det relativt sett best av NetfondsXtras aksjer i november. Aksjen steg 10,7 prosent, mens Norwegian var svakest med et fall på 6,5 prosent.Berntsen er nå investert med 26,1 prosent innen energi, 14,3 prosent innen materialer, 5,1 prosent innen industri og 15,9 prosent innen konsum.Ser 25 prosent oppside- Vi mener vår portefølje har et oppsidepotensial på 25 prosent de neste 36 månedene. Dette er 6 prosentpoeng mer enn det vi ser for oss at Oslo Børs (OBX indeksen) har, skriver Berntsen.Fondet har en forvaltningskapital på 291,2 millioner kroner, fordelt på 442 investorer (privatpersoner, bedrifter, investeringsselskaper og institusjoner).Det er en nedgang på 23,7 millioner fra samme periode i fjor. I snitt har hver investor en beholdning på 659.000 kroner.