Sjefanalytiker: Sentralbanksjefen ønsker en svak krone

Analytikere har ingen tro på markert styrking av kronen de kommende årene.

Seniorøkonom, Nordea Markets
Børs

Torsdag ble den norske styringsrenten holdt uendret på 0,75 prosent. Samtidig la sentralbanksjef Øystein Olsen også frem ferske prognoser for utviklingen i norsk økonomi frem til 2018.Sammenlignet med prognosene fra september har Olsen justert ned anslaget for den økonomiske veksten, mens prognosen for arbeidsledigheten er justert opp. Sentralbanksjefe har også endret syn på kronekursen, skriver Dagens Næringsliv.- Mens Norges Bank tidligere har lagt til grunn at kronen skal styrke seg, venter de nå at kronen røft sett skal holde seg på dagens svake nivå. Prognosen innebærer en veldig stabil krone i løpet av det neste året, og en styrking deretter med et par prosent gjennom 2017 og 2018, sier valutaanalytiker i DNB Markets, Camilla Viland, til avisen.Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea påpeker at Olsen ønsker at kronen skal være svak.- Det har Olsen vært klar på, han ønsker en svak krone. Med de svake vekstutsiktene for norsk økonomi, er det svært viktig for Norges Bank. Prognosen for kronen er klart svakere enn de så for seg i september og gir en kraftig impuls til konkurranseutsatte næringer, sier Bruce.- Kronen skal bli litt sterkere enn den er nå, men det er ikke mye. Gjennom prognoseperioden skal kronen holde seg ganske svak etter historiske standarder. Og selv med Norges Banks styrking, er de siste årenes svekkelse enorm, påpeker sjefanalytikern overfor DN.

Nyheter
Næringsliv