Strykes fra Oslo Børs

Børseventyret er over for Dolphin Group.

Børs

Oslo Børs har vedtatt å stryke aksjene i Dolphin Group ASA fra notering på Oslo Børs. Det kommer frem av en melding tirsdag.Obligasjonslånene utstedt av Dolphin Group ASA med ISIN NO0010662901/tickerkode DOLP01 og ISIN NO0010697220/tickerkode DOLP02 er også vedtatt strøket fra notering.Oslo Børs har fattet følgende vedtak:«Aksjene i Dolphin Group ASA strykes fra notering på Oslo Børs fra og med 29. desember 2015. Siste noteringsdag for selskapets aksjer vil være 28. desember 2015. Obligasjonslånene utstedt av Dolphin Group ASA strykes også fra notering på Oslo Børs fra og med 29. desember 2015. Siste noteringsdag for selskapets obligasjonslån vil være 28. desember 2015.»