To kjøpsanbefalinger - en salgsanbefaling

Investtech rykker ut med to kjøpsanbefalinger. Samtidig advares det mot en investering.

Børs

I dagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i SalMar og Fred. Olsen Energy mens Höegh LNG får en salgsanbefaling.Les også: Tre faktorer kan ødelegge aksjemarkedet i 2016- SalMar beveger seg i en stigende trend på mellomlang sikt og videre oppgang indikeres. Stigende trender indikerer at selskapet er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Kursen har de siste dagene reagert opp etter å ha testet støttenivået ved 138 kroner og det ligger ingen motstand over dagens nivå. Positiv volumbalanse på mellomlang sikt indikerer en overvekt av positive investorer. Innsidevurderingen er nøytral. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Fred. Olsen Energy ligger i en fallende trend og videre nedgang innenfor denne indikeres. Kursen har brutt ned gjennom støttenivået ved 33 kroner og utløst et salgssignal. Det ligger ingen støtte under nåværende kurs, og ved en reaksjon opp har aksjen etablert motstand ved tidligere støtte. Negativ volumbalanse styrker salgssignalet og indikerer en økende pessimisme blant investorer. Det er ikke rapportert om handelsaktivitet blant nøkkelpersoner i 2015. Vurdering: Salgskandidat, skriver Investtech.- Höegh LNG viser en svak utvikling innenfor en fallende trendkanal. Kursen har utløst et salgssignal fra en rektangelformasjon og signaliserer at pessimismen hos investorene er økende. Neste støttenivå ligger ved 68 kroner og ved en reaksjon opp har aksjen motstand ved 100 kroner og i taket av trendkanalen. Negativ volumutvikling indikerer aktive selgere og passive kjøpere. Dette svekker aksjen på kort sikt. Rederiet er svakt positiv på innsidehandler. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.