To kjøpsanbefalinger - en salgsanbefaling

Investtech rykker ut med to kjøpsanbefalinger. Samtidig advares det mot en investering.

Børs

I dagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i REC Silicon og Selvaag Bolig mens Opera Software får en salgsanbefaling.Les også: Tre faktorer kan ødelegge aksjemarkedet i 2016- REC Silicon ASA har brutt opp gjennom taket i en fallende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere falltakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Kursen har brutt opp gjennom motstanden ved 1,57 kroner i en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Dette er et kjøpssignal, og videre oppgang til 2,34 kroner eller mer signaliseres. Aksjen har støtte ved cirka 1,50 kroner og motstand rundt 2,05 kroner. Flere innsidere kjøpte aksjer i REC Silicon i november, og aksjen er positiv på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Selvaag Bolig har brutt opp fra en fallende trend. I første omgang indikerer dette en svakere falltakt, eventuelt mer horisontal utvikling. Aksjen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen ligger mellom støtten rundt 25,30 kroner og motstanden ved cirka 27 kroner. Brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Tidligere har volumet vært høyt rundt kurstopper og lavere rundt kursbunner. Dette anses å styrke aksjen. Vurdering: Svak kjøpskandidat, skriver Investtech.- Opera ligger i en fallende trend og videre nedgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner opp er det motstand mot taket i trendkanalen. Aksjen har brutt et støttenivå og gitt salgssignal fra langsiktig trading range. Kursen ligger nå mellom støtten ved 44 kroner og motstanden ved 51 kroner. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.