Venter rentekutt og lavere rentebane

Om en knapp time er det mange som venter at Norges Bank senker styringsrenten. Men det er like mange som ikke tror det vil skje.

Børs

Norges Bank offentliggjør i dag kl. 10:00 sin rentebeslutning og publiserer samtidig sine oppdaterte analyser i Pengepolitisk Rapport 4/15. - Vi venter som kjent at Norges Bank kutter styringsrenten til 0,5 prosent i dag og senker hele rentebanen sammenliknet med analysen fra september, skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbankens morgenrapport.Mens analytikerne er delte i sitt syn, venter et flertall i det norske analysemiljøet at renten kuttes i dag, heter det videre.Due-Andresen peker på at utviklingen i norsk økonomi vært omtrent som Norges Bank har ventet så langt, i alle fall dersom man ser på utviklingen i inflasjonen samt BNP-tall fra nasjonalregnskapet og ledighetstall fra NAV. Hun konstaterer samtidig at norske bedrifter, representert ved Norges Banks regionale nettverk og også NHO-bedriftene, venter en vesentlig svakere økonomisk vekst framover enn Norges Bank har lagt til grunn. Mens Norges Bank har antatt at økonomisk vekst vil holde seg rundt 0,25 prosent fram til sommeren neste år for så å ta seg opp, venter regionalt nettverk at veksten de nærmeste 6 månedene vil ligge rett oppunder null. Samtidig venter de et fall i sysselsettingen framover. I følge Norgs Banks regionale nettverk er det heller ikke lenger kun oljerelatert industri som sliter. I 4.kvartalsoppdateringen fra regionalt nettverk melder eksportindustrien om svakere utvikling som følge av svak internasjonal etterspørsel, og bedrifter innenfor tjenesteyting til husholdningene, som hittil har vært den bransjen som har klart seg best, venter nå betydelig lavere vekst framover, fremgår det av morgenrapporten.- Gitt den seneste tidens videre svekkelse i oljepris og oljeprisforventninger sammen med den bekymringsfulle trenden for norsk industri, kan det også være grunn til å frykte at avmatningen i norsk økonomi kan tilta i styrke framover, skriver Handelsbankens økonomer i morgenrapporten.«Forventningene til lønnsvekst i Norges Banks regionale nettverk og blant partene i arbeidslivet er også nedjustert i 4. kvartalsoppdateringene og er vesentlig svakere både på kort og lang sikt enn hva Norges Bank har lagt til grunn. Dette skulle tale for svakere inflasjonsutvikling framover enn hva Norges Bank trodde i september. Vi mener dermed at Norges Bank nå ikke kan lene seg tilbake og vente, men at de vil kutte renten for å være i forkant av begivenhetene.»Men Due-Andresen & Co innrømmer at de har bommet før, i troen på at Norges Bank har ønsket å være i forkant. Hun utelukker dermed ikke at Norges Bank også denne gangen lar være å kutte renta og at den peker på at nåsituasjonen er omtrent som ventet, at kronekursen er svakere enn ventet, noe som kan bidra til høyere inflasjon og eksportvekst på sikt, og at staten framover har lagt opp til en høyere pengebruk enn Norges Bank la til grunn i september. Dersom Norges Bank skulle la være å kutte renta i dag tror Handelsbankens økonomer at banken uansett vil presentere en rentebane som ligger omtrent 0,25 prosentpoeng lavere enn den fra september.- Et samlet analytikerkorps venter da også at styringsrenten er kuttet til 0,5 prosent innen neste rentemøte, altså innen mars neste år, skriver de.Due-Andresen & Co legger til at det i denne beregnede rentebanen er en sannsynlighet på 40 prosent for at renten, etter at den er kuttet til 0,5 prosent i dag, settes videre ned til 0,25 prosent innen juni neste år. - Men dette er altså en gjetning på den banen vi tror Norges Bank vil publisere i dag, heter det videre.Konklusjonen er at Handelsbanken holder på sitt syn om at Norges Bank vil bli nødt til å nedjustere sitt syn på økonomisk vekst og inflasjon ytterligere til neste år slik at styringsrenten må settes ned til null senest innen utgangen av 2016.