Vinnerne og taperne etter rentebeslutningen

Den amerikanske sentralbanken hevet renten onsdag. Aksjemarkedene har reagert positivt.

bors, megler
Børs

Mens japanske bilprodusenter får et løft som følge av at dollaren styrker seg mot japanske yen og japanske biler blir mer konkurransedyktige i det amerikanske markedet, betyr dollarstyrkelsen enda mer hodepine for en rekke fremvoksende økonomier med dollar-lån.Statsgjelden til kriserammede Brasil, der den lokale valutaen allerede før rentebeskjeden fra Fed har depresiert en tredel mot dollaren hittil i år, ble nedgradert til søppelstatus av Fitch kun en halv time etter at rentebeskjeden var kjent. Markedsstrateg Mine Ingram i BGC Markets trekker også frem Tyrika, Russland og Nigeria som potensielt skadelidende i et scenario med enda sterkere dollar.

Nyheter
Næringsliv