Vraker kjøpsanbefalinger på gassrederier

DNB Markets tar foten av gassen.

avance gas
Børs

DNB Markets nedgraderer ifølge sin aksjerapport mandag Avance Gas, BW LPG og Aurora LPG fra kjøp til hold.Før børsåpning mandag hadde Avance Gas, BW LPG og Aurora LPG steg hhv. 58, 74 og 26 prosent. - Verdsettelsene ligger nå tett opp mot våre estimater for netto underliggende verdi. På kort sikt ser vi fortsatt potensial for stigende rater innen LPG-shipping, mens vi venter redusert tonn-mil etterspørsel inn i 2. halvår 2016, skriver meglerhuset. - Både flåtevekst i dette segmentet og utvidelsen av Panama-kanalen vil på mellomlang sikt kunne gi noe dempet kapasitetsutnyttelse. Når det gjelder risiko for nedside i aksjene, mener vi denne er begrenset som følge av de forventede attraktive utbyttenivåene, heter det videre. Kutter kursmålDNB Markets justerer også kursmålene.Avance Gas senkes til 126 kroner (fra 171 kroner), BW LPG til 79 kroner (fra 92 kroner), mens Aurora LPG jekkes ned til 73 kroner (fra 94 kroner).I mandagens handel på Oslo Børs faller Avance Gas 0,3 prosent til 112,70 kroner, mens BW LPG er opp 0,7 prosent til 71,10 kroner.På Oslo Axess faller Aurora LPG 2,4 prosent til 62 kroner.