137.000 småsparere varsler gigantsøksmål mot DNB

Forbrukerrådet saksøker DNB på vegne av 137 000 småsparere i aksjefondet DNB Norge.

Randi Flesland. Foto: Scanpix

Onsdag sendte Forbrukerrådets direktør Randi Flesland, via advokatfirmaet Mageli, et varsel om søksmål til storbanken DNB, skriver DN. Ifølge avisen omfatter søksmålet hele 137 000 kunder i aksjefondet DNB Norge. Fondet, som fortsatt er et av de største fondene i Norge med en forvaltningskapital på syv milliarder kroner, fikk for snart ett år siden knusende kritikk av Finanstilsynet fordi det tok seg for godt betalt i forhold til den avkastningen det leverte.Dn.no skriver at Forbrukerrådet varslet allerede da Finanstilsynets rapport kom at de ville vurdere erstatningssøksmål på vegne fondssparerne. Som et ledd i vurderingen hyret Flesland inn professor Petter Bjerksund og førsteamanuensis Trond Døskeland ved NHH for å få en «second opinion» om DNB Norge-fondet. Bjerksund og Døskeland bekreftet og forsterket Finanstilsynets konklusjoner om at DNB Norge har vært et såkalt «skapindeksfond». Bjerksund og Døskeland mente fondet hadde gitt kundene dårligere avkastning enn de burde hatt i hele ti år. Nå vil Forbrukerrådet tvinge DNB til å gi kundene erstatning for de 750 millioner kronene NHH-analysen viser kundene tilsammen har betalt for mye eller hatt tapt avkastning på i fondet. – Har kundene betalt for mye for en tjeneste, må de få pengene tilbake, sier Flesland. Hun sier at for den enkelte fondssparer så kan det dreie seg om småbeløp som ikke er så viktig ut der og da. Men over noen års sparing blir forskjellen svært merkbar, selv om du ikke har all verdens med penger spart i fondet, sier hun til nettstedet. DNBs kommunikasjonsdirektør Even Westerveld sier til Dn.no at de akkurat har fått brevet i hus, og vil bruke tid på å gå gjennom det før de gir kommentar.