Advarer mot å tro at finansuro er over

Kort tid etter varselet om nye krisetiltak i Europa pekte alle piler oppover. Likevel vil usikkerheten i finansmarkedene vedvare, tror eksperter.

Verdens børser har falt kraftig etter nyttår, men torsdag og fredag pekte pilene igjen oppover. Det skjedde etter at Den europeiske sentralbankens (ESB) sjef Mario Draghi gikk langt i å varsle nye tiltak for å stimulere økonomien i eurosonen.Men finansuroen er ikke over, ifølge analytikere.– Det vi har sett, har vært mye drevet av frykt. Usikkerheten rundt oljemarkedet kan bidra til at frykten vedvarer en stund til. Den betyr i hvert fall at vi kan få store svingninger, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets til NTB.Heller ikke Nordeas sjefanalytiker Erik Bruce tror ESB-tiltakene er nok til å fjerne usikkerheten.– Vi må regne med urolige markeder fremover. Investorene er nervøse, blant annet fordi USA er i motsatt utvikling av Europa og har satt opp rentene, sier han til NTB.Bruce viser til at bedrifter i lang tid har levd på kunstige stimulanser, men at USA nå er i ferd med å stramme grepet.Renter og støttekjøpESB har allerede satt i gang massive tiltak for å motvirke svak vekst og laber prisstigning i eurosonen. Banken selv mener tiltakene har virket, men ser likevel behov for mer krutt.– Det finnes ingen grenser for hvor langt vi kan strekke oss for å få på plass nye tiltak, sa Draghi torsdag.Analytikerne tror det innebærer at banken i mars enten trapper opp støttekjøpene av verdipapirer eller kutter rentene ytterligere.– At det kommer mer og at det blir enten ytterligere rentekutt eller økning i kjøpene, eller mest sannsynlig en kombinasjon, virker veldig trolig, sier Bruce.Også Due-Andresen tror ESB kommer til å trappe opp sine støttekjøp av obligasjoner.– Det kan bli både det og ytterligere rentenedsettelser, sier hun.DNB Markets skriver i en analyse at ESB i mars mest sannsynlig kommer med tiltak «i form av (enda) lavere renter og en oppskalering av verdipapirkjøpene.»