Advarer mot to aksjer

Investtech advarer mot to aksjer. Samtidig trekkes det frem en aksje som kan stige i verdi.

I torsdagens rapport fra Investtech anbefales salg av aksjer i Norsk Hydro og Opera Software mens Bakkafrost får en kjøpsanbefaling.Les også: Tre faktorer kan ødelegge aksjemarkedet i 2016- Bakkafrost ligger i en langsiktig stigende trend og videre oppgang indikeres. Kursen nærmer seg motstanden ved 275 kroner, noe som kan gi en reaksjon tilbake på kort sikt. Et etablert brudd opp gjennom dette nivået vil derimot være et kjøpssignal. Ved en reaksjon ned har aksjen støtte i gulvet av trendkanalen og ved 223 kroner på mellomlang sikt. Positiv volumutvikling indikerer at optimismen er økende og mange investorer går opp i pris for å sikre seg aksjer. Det er ikke blitt rapportert om signifikante handler blant innsidere i selskapet det siste året. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Opera ligger i en fallende trend og fortsatt negativ utvikling innenfor denne indikeres. Kursen brøt på onsdag ned gjennom støttenivået ved 43 kroner og utløste et salgssignal. Det er ikke definert noe støtte under dagens nivå, og ved en reaksjon opp ligger det nå motstand ved tidligere støtte. Negativ volumbalanse viser at aksjen faller på høyt volum, mens den reagerer opp på lavt volum. Dette indikerer at investorene er redde for ikke å komme seg ut av aksjen når noe skjer, mens de er avventende til å kjøpe på stigende kurser. Opera er nøytral på innsidehandler. Vurdering: Salgskandidat, skriver Investtech.- Norsk Hydro har vist en svak utvikling etter at aksjen utløste et salgssignal fra en rektangelformasjon i begynnelsen av januar. Kursen har falt cirka 10 prosent siden salgssignalet, og har dessuten brutt ned gjennom støttenivået ved 26,60 kroner på mellomlang sikt. Videre nedgang signaliseres, og ved en reaksjon opp er det nå dannet motstand ved den tidligere støtten. Negativ volumbalanse på mellomlang sikt bekrefter den svake utviklingen og varsler om en økende usikkerhet blant investorer. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.