Bakgrunn: Slik påvirkes vi av Kina-sjokket

Kinesiske børser har falt kraftig inn i 2016 og dratt med seg resten av verden.

Hittil i 2016 er Shanghai-børsen ned 18,6 prosent, mens Shenzen-børsen har falt 21,6 prosent. De voldsomme børsfallene i Kina, som er verdens største industriprodusent og verdens største eksportnasjon, har dratt med seg resten av verden i fallet.Kinas pengepolitikk er utpekt som en av årsakene til turbulensen vi opplever i de kinesiske aksjemarkedene. Samtidig har frykten for Kinas realøkonomi igjen kommet tilbake på den internasjonale debatt-arenaen.- Jeg tror frykten er at den ekstreme pessimismen vi ser i markedene kan smitte over på tillits-tall fra bedrifter og forbrukere, og på forbruk, sier Tom Orlik i Blooombergs analyseavdeling.Les også: Laveste vekst på 25 år i Kina Ole André Kjennerud i DNB Markets skrev tidligere denne uken i en markedsrapport at han mener risikoen knyttet til Kinas økonomi, som er verdens nest største målt i BNP og verdens største målt i kjøpekraftjustert BNP, har tiltatt. Kjennerud begrunner dette med forholdet mellom en stadig svakere aktivitetsvekst og svært høye gjeldsrater i selskapene.Base case-scenario for DNB er imidlertid en lavere vekst, men ingen krise. Melgerhusets Kina-team har en fersk vekstprognose på 6,4 prosent i 2016, noe som er opp to tideler sammenlignet med anslagene for et drøyt halvår siden. Dette er endringene i yuan-politikkenValutakurspolitikken til Kina ble tirsdag lagt om i retning av en mer markedsbasert yuan. - Den daglige fixen, som settes av sentralbanken, skal fra nå av bli satt basert på prisstillingen til market-makere og sluttkursen fra forrige dag. Dersom sluttkursen har falt med 2 prosent fra dagen før, vil også fixen justeres ned tilsvarende. Tidligere ble fixen satt uavhengig av hvordan markedet var posisjonert, forklarer analytiker og Kina-ekspert Ole André Kjennerud i DNB Markets i en markedsrapport der han advarer mot å overdramatisere svakere yuan. Derfor er markedet short yuanI DNBs markedsrapport peker Kjennerud på tre viktige forhold til at markedet er short Yuan. Les også: Slik smugles milliardene illegalt ut av landet- For det første veksles ikke overskuddet på driftsbalansen lenger om til yuan. I stedet forblir overskuddet i dollar. En viktig kilde til likviditetstilførsel i det kinesiske markedet har dermed blitt borte, skriver han. I tillegg påpeker han at kinesiske selskaper har betalt tilbake store summer valutagjeld, samt at Kina i et litt mer langsiktig perspektiv har vært svært undervektet internasjonale verdipapirer.Venter fortsatt press- Å si noe om kursutviklingen på kort sikt er vanskelig. Så lenge kapitalstrømmene forblir negative vil det være et press nedover på yuanen. Trolig vil dette vedvare over en lenger periode, mener Kjennerud. Kjennerud peker også på at yuanen, som har vært styrt mot den kruttsterke dollaren, har vært blant de valutaene i verden som har styrket seg mest handelsveid de siste 12 månedene. - Utviklingen i kapitalstrømmene og underliggende forhold i kinesisk økonomi taler for at denne styrkingen vil bli reversert, mener han. Norge og Kina Kina er Norges største handelspartner i Asia, opplyser Regjeringen på sine temasider om internasjonalt næringssamarbeid og eksport med Kina. SSBs foreløpige tall for norsk utenrikshandel i 2015 viser at Kina , med 23,7 milliarder kroner, for første gang var den sjette største mottageren av norske fastlandsvarer. Økningen fra 2014 var 17,7 prosent. Kina figurerer dermed høyere enn Danmark på tabellen over de landene vi eksporterer mest til.Importen fra Kina var på 64,0 milliarder kroner, og steg 20,4 prosent fra 2014 til 2015.Deler av fremtidige norske pensjonsutbetalinger er dessuten plassert i kinesiske aksjer, som er selve epi-senteret for turbulensen vi ser i markedene nå. Ved utgangen av 3. kvartal 2015 var 2,3 prosent av oljefondets samlede aksjeinvesteringer plassert i Kina. Onsdag ble det kjent at børsraset i 2016 så langt har kuttet Oljefondets samlede verdi med 525 milliarder kroner. For hver hundrede milliard som barberes vekk fra fondets totalverdi, senkes summen finansminister Siv Jensen maksimalt kan bruke i oljepenger med fire milliarder kroner.