Dette skjer i dag

Onsdag rettes oppmerksomheten mot USA og nyheter derfra.

børs, bors, megler

Resultater

 • Goldman Sachs: ResultatfremleggelseGoldman Sachs: Resultatfremleggelse
 • Kinder Morgan:  ResultatfremleggelseKinder Morgan:  Resultatfremleggelse
Makro:
 • Tyskland: PPI, desember 08:00Tyskland: PPI, desember 08:00
 • Storbritannia: Ledighetstall, desember 10:30Storbritannia: Ledighetstall, desember 10:30
 • USA: MBA lånesøknader, pr 15. januar 13:00USA: MBA lånesøknader, pr 15. januar 13:00
 • USA: Boligbygging, desember 14:30USA: Boligbygging, desember 14:30
 • USA: Byggetillatelser, desember 14:30USA: Byggetillatelser, desember 14:30
 • USA: KPI, desember 14:30USA: KPI, desember 14:30
Annet:
 • Norge: Vannmagasinstatistikk 13:00Norge: Vannmagasinstatistikk 13:00
 • USA; DOE, ukentlige oljelagertall 16:30USA; DOE, ukentlige oljelagertall 16:30
SSB: 10:00
 • Skogavvirkning for salg, 4. kvartal 2015, foreløpige tallSkogavvirkning for salg, 4. kvartal 2015, foreløpige tall
 • Byggekostnadsindeks for veganlegg, 4. kvartal 2015Byggekostnadsindeks for veganlegg, 4. kvartal 2015
 • Eksport av laks, uke 2 2016Eksport av laks, uke 2 2016
 • Åpnede konkurser, 4. kvartal 2015Åpnede konkurser, 4. kvartal 2015
 • Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak, 2009-2013Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak, 2009-2013
Kilder: TDN Finans og SSB