Disse 27 aksjene har steget siden nyttår

Tre aksjer har steget mer enn 30 prosent, seks aksjer har steget mer enn 20 prosent og 11 aksjer har steget mer enn 10 prosent siden nyttår.

Børs

Det er ikke bare mørkt på Oslo Børs selv om hovedindeksen har falt over 12 prosent siden nyttår, og er ned over 8 prosent det siste året.Til tross for fallende oljepris er det aksjer fra den sektoren som topper vinnerlisten så langt, men da skal man ikke glemme at det også er aksjer som har falt kraftig det siste året, og mellom 90 og 100 prosent fra toppen, og at oppgangen har kommet på til dels lav omsetning.Laks og fisk er imidlertid en sektor som har fortsatt å utvikle seg positivt, og nesten uten unntak har aksjer i denne sektoren fortsatt å stige, også etter en solid oppgang også i fjor. NTS, som har spesialisert seg på brønnbåter og tjenester til sektoren, nyter også godt av de høye lakseprisene.

 

Nyheter
Børs