- For tidlig å felle en dom over oljeselskapers kostbare oppkjøp

Et prisfall på 75 prosent på halvannet år har radert bort enorme verdier, ikke minst i Statoil, skriver DN.Ifølge avisen har oppkjøp i ukonvensjonelle olje- og gassfelter i Nord-Amerika i Helge Lunds ti år lange sjefstid har så langt gitt Statoil 70 milliarder kroner i tap i form av nedskrivninger.Lund sier til avisen at han skjønner at det skaper debatt.– Det forstår jeg.Nå er Lund sjef for det britiske oljeselskapet BG Group, og han er nøye med å understreke at han av prinsipp ikke vil engasjere seg i en debatt om Statoil. Likevel føler han for å forsvare oljeselskaper som investerte tungt midt i oljeboomen. Han mener dommen må vente.– Jeg tror det er for tidlig å si. Det er klart at alle oljeselskaper i dag har måttet ta relativt store nedskrivninger på grunn av prisfallet. Jeg tror det er altfor tidlig å si hvordan de investeringene for alle selskapene vil se ut om fem eller ti år, sier Lund til DN.– Så du forsvarer sånn sett investeringene som ble gjort?– Jeg vil ikke bruke uttrykket forsvarer, men jeg tror ikke man kan vurdere investeringene i oljebransjen på så kort sikt, man må vurdere dem i et lengre perspektiv.