Intex mangler penger

Emisjonen har ikke helt gått som forventet.

Intex Resources har ikke mottatt betaling fra flere personer i forbindelse med selskapets fortrinnsrettede emisjon. Det kommer frem av en børsmelding mandag.Minimumssummen for fortrinnsrettsemisjonen er altså ikke innbetalt.Styret i Intex håper betalingene vil ville sted i løpet av kort tid.