Investtech: Dette er de mest attraktive aksjene

Analytikere ber investorer ta en titt på følgende ti aksjer.

Fredag 22. januar er det åtte nye aksjer i Norden Topp 10.Dermed består listen fra Investtech av tre svenske, en norsk, fem dansk og en finsk aksje.Les også: En investering på 10.000 ville blitt til 4,7 millionerUkens norske aksje er XXL.Aksjene er rangert ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.1.  Precise Biometrics(PREC.ST) - 21. jan 2016. Siste sluttkurs: 4.97 (-0.08)Precise Biometrics ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen har imidlertid gitt salgssignal fra glidende snitt-indikatoren, noe som isolert sett signaliserer nedgang. Aksjen tester støtten ved ca 4.90 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  2.  ChemoMetec A/S(CHEMM.CO) - 21. jan 2016. Siste sluttkurs: 37 (1.2)ChemoMetec A/S ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 25.92 kroner. Objektivet ved 35.17 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved ca 24.00 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  3.  Genmab(GEN.CO) - 21. jan 2016. Siste sluttkurs: 816.5 (14)Genmab har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen har støtte ved ca 680 kroner og motstand ved ca 950 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  4.  Finnair(FIA1S.HEX) - 21. jan 2016. Siste sluttkurs: 5.3 (0.1)Finnair har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen har støtte ved ca 3.26 euro. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  5.  Unibet Group(UNIB.ST) - 21. jan 2016. Siste sluttkurs: 91.5 (0.4)Unibet Group ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 86.00 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. RSI er oversolgt. Aksjen kan likevel gjerne falle videre, og vi bør se en stigning i RSI-kurven før dette brukes som et kjøpsargument. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  6.  XXL ASA(XXL.OL) - 21. jan 2016. Siste sluttkurs: 93.5 (1.25)XXL ASA ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 92.40 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.  7.  Evolution Gaming Group AB(EVO.ST) - 21. jan 2016. Siste sluttkurs: 267 (-3.5)Evolution Gaming Group AB har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen tester støtten ved ca 265 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.  8.  Vestas Wind Systems(VWS.CO) - 21. jan 2016. Siste sluttkurs: 419.9 (-2.7)Vestas Wind Systems viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har støtte ved ca 390 kroner og motstand ved ca 483 kroner. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.  9.  ALK-Abello B(ALKB.CO) - 21. jan 2016. Siste sluttkurs: 903 (14)ALK-Abello B har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen har støtte ved ca 854 kroner. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.  10.  Pandora A/S(PNDORA.CO) - 21. jan 2016. Siste sluttkurs: 866 (27.5)Pandora A/S viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har støtte ved ca 810 kroner. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.