Knallvekst i Protector Forsikring

Protector Forsikring opplever nå sitt historisk sett beste 1. januar-forfall.

Protector Forsikring skriver i en børsmelding fredag at 1. januar-forfallet er av vesentlig betydning for selskapet.Og selskapet opplever nå sitt historisk sett beste 1. januar-forfall, med 22 prosent forventet vekst i brutto forfalt premie i 2016 - noe som også inkluderer en positiv valutaeffekt.De norske forretningsområdene vil bidra med lav, ensifret, vekst, mens Storbritannia som tidligere kommunisert kun vil bidra med begrenset volum. Sverige og Danmark vil samlet sett vokse rundt 50 prosent i 2016. Netto forfalt premie vil vokse sterkere enn brutto, grunnet endringer i reassuranseprogrammet, opplyser selskapet.Sterk vekst i 4. kvartalProtector Forsikring opplevde også sterk premievekst i 4. kvartal 2015.Brutto forfalt premie beløp seg til 325 millioner kroner, en vekst på 15 prosent sammenlignet med samme periode året før. Brutto forfalt premie i 2015 var 2.843 millioner kroner, en vekst på 20 prosent sammenlignet med 2014.Selskapet vil gi ytterligere informasjon og mer detaljert guiding 12. februar, da foreløpig årsresultat legges frem.