Retten skal behandle Norwegian-ansettelser

Mot Norwegians ønske har Borgarting lagmannsrett bestemt at domstolen skal avgjøre om piloter og kabinansatte har morselskap eller datterselskap som sin arbeidsgiver.

Striden om piloter og kabinpersonale skulle ha tariffavtale med Norwegian Air Shuttle ASA (NAS) eller datterselskapet Norwegian Air Norway AS, sendte selskapet ut i en elleve dager lang streik for ti måneder siden.Streikens løsning kom ved at de ansatte fikk en tre års stillingsgaranti som knytter dem til NAS. Men samtidig varslet fagforeningen Parat at selve hovedspørsmålet ville bli fulgt opp gjennom rettssystemet.Norwegian har hevdet at striden ikke hører hjemme i domstolene, men selskapet får ikke medhold i en fersk kjennelse fra Borgarting lagmannsrett.Dermed kommer saken opp for Asker og Bærum tingrett, som har berammet hovedforhandlinger fra 26. mai til 4. juni. (©NTB)