Saksøker Trondheim kommune

Bankdirektør Finn Haugan og Sparebanken 1 SMN saksøker Trondheim kommune etter at banken ble kastet ut av en kommunal anbudskonkurranse

bnbank, bn bank-sjef

I 2012 mistet Sparebank 1 SMN Trondheim kommune som kunde til rivalen Danske Bank, og lovet å komme sterkt tilbake. Ifjor høst åpnet kommunen for en ny anbudsrunde, og trønderbanken var klare for å vinne signalkunden tilbake, skriver DN.Ifølge avisen var overraskelsen stor for banken da anbudet ble avvist, og ikke engang tatt med i kommunens vurdering av hovedbankforbindelse de neste fire årene. SMN svarer nå med å saksøke Trondheim kommune, og mandag møttes partene i retten.Kommunaldirektør for finans i Trondheim kommune, Olaf Løberg, mener kommunen hadde plikt til å avvise anbudet.– Etter å ha mottatt tilbud fra flere banker og gått gjennom dem, fant vi at SMNs besvarelse inneholdt en del forbehold som gjorde at vi ikke kunne sammenligne det med de øvrige tilbudene. Derfor var vi forpliktet til å avvise bankens tilbud, sier Løberg til DN.Han ønsker ikke å gå inn på hvilke forbehold kommunen mente var avvisningsgrunnlag.Bankens advokat Espen Bakken i advokatfirmaet Arntzen de Besche påpeker at for SMN er Trondheim kommune en viktig potensiell kunde.– Kommunen er en sentral aktør i Midt-Norge med betydelige likvide midler og finansielle plasseringer og er en interessant kunde for banken, sier Bakken til DN, som synes det er synd at saken dras for retten.– Vi har forsøkt med en dialog med kommunen om dette, men overlater nå spørsmålet til domstolen, sier Bakken, som mener det er naturlig at SMN har stilt forbehold i sitt tilbud til kommunen.