Søndagens aksjetips

Fortsetter oppturen fra slutten av forrige uke?

børs, bors, megler

Forrige søndag skrev vi at det foreløpig ikke var noe som tydet på at fallet ville stoppe, men at det kunne være rom for en liten rekyl opp.Hovedindeksen falt 3,4 prosent frem til onsdag - ned til 518,05 og så vidt ned i toppene fra 2007 og 2008. Fallet ble etterfulgt av en oppgang på 6,7 prosent de to neste dagene.Hovedindeksen endte dermed uken med en oppgang på 3,2 prosent, fra 535,64 til 552,62. Den siste måneden er fallet likevel på 6,5 prosent. Siden nyttår har indeksen falt 9,45 prosent og de siste 12 månedene har den falt 6,9 prosent.Rekyl opp?Hode-skulder formasjonen er fremdeles et faktum, og den signaliserer fremdeles at hovedindeksen kan falle ned mot 465- til 460-nivået.Men før det skjer kan det komme en oppgang mot halslinjen på 565 - 570-nivået, og nå kanskje også opp mot 590 til 600.Det ser ut til at det er satt en ny bunn i RSI-chartet over den foregående, og det kan åpne for en oppgang mot 200-dagers glidende gjennomsnitt.Vi holder på at en slik oppgang fremdeles kan bli forbigående.515, 500, 460, 400, 370 og 340?Hode-skulder formasjonen kan imidlertid også utvikle seg til en større og mer kompleks, med to hoder og en ny høyre skulder, som grafen under illustrerer.Det gir i så fall en halslinje på 515 - 500, og med et senere brudd på den vil det da i så fall signalisere at hovedindeksen kan falle helt ned mot 370 - 340.Det siste betyr altså at fallpotensialet kan bli større enn vi har signalisert tidligere. Det betyr imidlertid også at det kan ta flere måneder før en eventuell høyre skulder er tegnet ferdig.Uken starter med oppgang?Kommende uke kan starte med oppgang og teknisk sett er det rom for en oppgang mot 565 - 570-nivået, og kanskje 590 til 600, i løpet av de kommende ukene.