Sveaas: - Jeg er blitt lurt

Christen Sveaas har tatt nok et stikk i striden med de som nektet han flere aksjer i Stangeskovene, men gir seg ikke med det.

Christen Sveaas. Foto: Finansavisen

Borgarting lagmannsrett konkluderer nå med at nåværende styreleder Niels Thomas Burchardt og tidligere styreleder Niels Selmer Schweigaard må betale nær 11 millioner kroner til Stangeskovene. Christen Sveeas tar dermed siste stikk i en betent rettsstrid, men gir seg ikke, skriver Dagens Næringsliv.I tillegg til erstatningen er Burchardt og Schweigaard dømt til å dekke saksomkostninger på nesten 2,9 millioner kroner. Tidligere styremedlem Carl Rasch Heber er gjort solidarisk ansvarlig for 5,8 millioner kroner av erstatningen og 1,1 millioner kroner av saksomkostningene.- Jeg er blitt lurt, og alle selgerne av aksjer i perioden er blitt lurt, skriver Sveaas i en e-post til avisen.Han varsler nå ytterligere skritt for å få innsyn i hvordan styret har forvaltet selskapet.- I lys av dommen er det aktuelt å også få fremlagt en total oversikt over kostnader styret har belastet selskapet, påpeker investoren.Kjernen i saken har vært en formidlingsordning for aksjer. Det sørget for at kun etterkommere etter Stangeskovens grunnlegger, Nils Anker Stang, fikk tilbud om å kjøpe seg opp i selskapet når andre aksjonærer ville ut. Det var ulovlig både etter aksjeloven og selskapets egne vedtekter.