To kjøpsanbefalinger - en salgsanbefaling

Investtech rykker ut med to kjøpsanbefalinger. Samtidig advares det mot en investering.

I dagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i BW LPG og Gjensidige Forsikring mens Entra får en salgsanbefaling.Les også: Tre faktorer kan ødelegge aksjemarkedet i 2016- BW LPG ligger i en stigende trend på mellomlang sikt. Dette signaliserer økt optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang innenfor trenden. Aksjen har korrigert tilbake siden begynnelsen av desember, men ligger nå nær støtten ved 60 kroner som bør ta imot for videre nedgang. Det er fremdeles et negativt momentum med oversolgt RSI og negativ volumbalanse som trekker ned på kort sikt. Aksjen er positiv på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Gjensidige Forsikring ligger i en langsiktig, stigende trend. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Videre oppgang innenfor trenden indikeres. Noteringer over 143 kroner vil utløse et kjøpssignal fra en stor formasjon i det langsiktige chartet. På kort sikt har kursen reagert tilbake og ligger nå mellom støtte ved 126 kroner og motstand ved 135 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre utvikling i samme retning. Aksjen er svakt negativ på innsidehandler. Vurdering: Svak kjøpskandidat, skriver Investtech.- Entra ga salgssignal fra flere formasjoner i fjor vinter som innledet en fallende trend. Det er nå gitt et salgssignal etter brudd på støtten ved 67,20 kroner. Det er et flertall av selgere som presser kursen ned, og en fortsatt svak utvikling innenfor den fallende trenden signaliseres. Fravær av støtte under dagens nivå øker risikoen. Aksjen er positiv på innsidehandler. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.