Uværsrammet aksje suser opp

Forsikringskonsernet Tryg suser opp på Københavnbørsen etter at kvartalstallene ble kjent.

Konsernsjef Morten Hübbe Foto: Tryg A/S

Tryg melder om et resultat på 721 millioner danske kroner i 4. kvartal 2015, mot 640 millioner samme periode for ett år siden. Resultatet fra videreført virksomhet steg fra 633 millioner kroner til 715 millioner i det samme tidsrommet. Kvartalets inntekter beløp seg til 4.393 millioner, ned fra 4.646 millioner ved samme korsvei i 2014. Berlingske Business opplyser at premieinntektene i Norge falt som følge av valutaeffekter, og sier videre at Tryg vil forsøke å sette opp prisene i år. Skader som følge av bl.a. stormer og flom kostet forsikringskonsernet 208 milliopner kroner mer i 2015 enn i 2015, opplyses det i årsrapporten.Totalt ble det innrapportert skader som følge av uvær til 1.227 millioner kroner i løpet av fjoråret. Investeringsresultatet endte på minus fem milliarder kroner, mot en pluss på 360 millioner året før. Forsikringskonsernet har ikke vært skånet fra det kraftige børsfallet som innledet 2016. Hittil i år er aksjen ned 12 prosent, etter at et bedre resultat enn ventet torsdag formiddag sender aksjen opp 6,4 prosent til 120,80 kroner på København fondsbørs.Hele rapporten finner du her.