Veidekke fikk tunnelkontrakt i Oslo

smestadtunnelen, granfosstunnelen

Veidekke Entreprenør har i dag skrevet kontrakt med Statens vegvesen om å utføre en fullstendig rehabilitering av den 300 meter lange Brynstunnelen øst i Oslo. Oppdraget er  på 167 millioner kroner ekskl. mva.Brynstunnelen ble åpnet i 1970 og er en to-løps tunnel på E6/Ring 3 ved Bryn i Oslo. Oppdraget innebærer full utskifting av veibane, sprengning for nytt vannbehandlingsanlegg, nytt tverrslag og siktutvidelse. Videre blir det full utskifting og oppgradering av elektro- og signalanlegget. Tunnelen vil også få ny vann- og frostsikring, og i tillegg skal det utføres arbeider i dagsonene nord og sør for tunnelen.Arbeidene skal utføres med ett løp stengt av gangen, mens tunnelen holdes åpen for to-veis trafikk i motsatt løp. Stengningen vil medføre store trafikale utfordringer i området. Statens vegvesen har derfor lagt vekt på at arbeidene skal gjennomføres så raskt som mulig, og dette vil kunne medføre anleggsstøy utover normal arbeidstid, heter det i en børsmelding.Oppstart av byggearbeidene skjer i siste halvdel av februar 2016 med ferdigstillelse innen mai 2017.