81 prosents risiko for resesjon i Norge

Risikoen for en økonomisk resesjon i Norge i løpet av året er på hele 81 prosent, ifølge den amerikanske finansgiganten Goldman Sachs.

Børs

I løpet av de to neste årene anslås risikoen å være 88 prosent, skriver nyhetsbyrået Bloomberg. Sannsynligheten for at Norge går inn i resesjon i inneværende kvartal, skal være 50 prosent.Ifølge Goldman Sachs står det enda dårligere til med økonomien i Canada og Sveits, hvor risikoen for resesjon i løpet av året er på henholdsvis 84 og 90 prosent. Mens Canada er en viktig oljeeksportør, er finans en viktig næring i Sveits.Økonomisk resesjon innebærer fallende bruttonasjonalprodukt i minst to kvartaler på rad.

økonomi
makro
finans
Nyheter
Børs